Cách thiết lập mục tiêu truyền thông xã hội

Hầu hết các doanh nghiệp đều biết rằng việc hiện diện trên mạng xã hội có thể mang lại giá trị cho thương hiệu của họ. Tuy nhiên, khá nhiều đơn vị vẫn còn mơ hồ, chưa vạch rõ được mục tiêu khi tiếp thị truyền thông xã hội. Đây là lý do chúng tôi xuất bản bài đăng này để giúp các bạn định hướng rõ ràng.

Mục tiêu truyền thông xã hội là gì?

Mục tiêu truyền thông xã hội là một tuyên bố về những gì bạn muốn đạt được với một chiến thuật tiếp thị cụ thể hoặc toàn bộ chiến lược xã hội của bạn. Các mục tiêu truyền thông xã hội tốt phù hợp với các mục tiêu kinh doanh rộng. Ví dụ các mục tiêu truyền thông xã hội phổ biến thường gặp như:

Tạo khách hàng tiềm năng

Thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trang web hoặc cửa hàng trực tuyến

Hoặc thu hút nhiều người theo dõi hơn….

Các mục tiêu truyền thông xã hội có thể áp dụng cho bất kỳ thứ gì. Có thể từ một quảng cáo hoặc bài đăng không phải trả tiền đến một chiến dịch quy mô đầy đủ.

Mục tiêu truyền thông xã hội không giống với chiến lược truyền thông xã hội. Thay vào đó, hãy nghĩ đến các mục tiêu như một thành phần của chiến lược lớn hơn.

Tại sao các mục tiêu tiếp thị trên mạng xã hội lại quan trọng?

Các mục tiêu truyền thông xã hội rõ ràng cung cấp cho bạn một mục tiêu để hướng tới. Nó giúp bạn nhận được sự ủng hộ từ các bên liên quan.

Các mục tiêu tiếp thị truyền thông xã hội được thực hiện tốt cũng sẽ giúp bạn:

Quản lý ngân sách.

Cấu trúc và sắp xếp hợp lý quy trình làm việc.

Chứng minh lợi tức đầu tư cho hoạt động tiếp thị.

Và điều chỉnh hoạt động truyền thông xã hội với các mục tiêu kinh doanh rộng lớn hơn của tổ chức.

Sau khi đã nắm được khái niệm, tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các mục tiêu tiếp thị truyền thông xã hội hàng đầu hiện nay.

Thiết lập mục tiêu truyền thông xã hội theo mô hình SMART

Đặt các mục tiêu truyền thông xã hội giúp bạn đạt được vị trí cần thiết bằng cách biến chúng trở nên SMART (THÔNG MINH). Tất cả các mục tiêu cần đáp ứng 5 tiêu chí:

Specific (cụ thể)

Measurable (có thể đo lường)

Attainable (có thể đạt được)

Relevant (phù hợp)

Time-bound (có thời hạn).

  1. Specific (Cụ thể)

Chính xác thì bạn muốn đạt được điều gì? Bạn có thể bắt đầu với một định hướng chung, nhưng hãy cố gắng đi chính xác nhất có thể.

Ví dụ: Bạn không chỉ muốn tăng quy mô khán giả. Bạn muốn tăng số lượng người theo dõi bạn có trên TikTok. Đây là một mục tiêu cụ thể!

  1. Mục tiêu tiếp thị truyền thông xã hội cần đáp ứng tiêu chí: Measurable (Có thể đo lường)

Làm thế nào bạn biết được mình đã đạt được mục tiêu? Một mục tiêu có thể đo lường sử dụng các số liệu xã hội cụ thể để xác định thành công.

Giả sử bạn muốn tăng gấp đôi số lượng người theo dõi TikTok. Như vậy, mục tiêu này đã có thể đo lường được.

  1. Attainable (Có thể đạt được)

Bạn có thể muốn đặt mục tiêu cao nhưng đừng để mình thất bại. Nếu bạn vừa mới ra mắt nhưng muốn đạt doanh thu 1 triệu đô la vào tuần tới, bạn có thể đang mơ hơi quá lớn.

Quay lại ví dụ mục tiêu Tăng gấp đôi số người theo dõi trên TikTok. Đây có phải mục tiêu có thể đạt được không? Trong trường hợp này, bạn sẽ muốn xem xét sự phát triển tài khoản của mình trong vài tháng qua. Đảm bảo rằng hiệu suất lịch sử hỗ trợ mục tiêu của bạn.

  1. Relevant (Liên quan)

Mục tiêu có phù hợp với một kế hoạch lớn hơn không? Hãy nhớ rằng, mục tiêu chỉ là một phần trong chiến lược tiếp thị truyền thông xã hội tổng thể. Mỗi mục tiêu sẽ giúp hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh.

Nếu bạn là một nhà tiếp thị truyền thông xã hội B2B, đặt mục tiêu tăng gấp đôi lượng người theo dõi trên TikTok là hoàn toàn phù hợp.

  1. Time-Bound (Có thời hạn)

Nếu mục tiêu không đặt ra thời hạn, bạn sẽ dễ dàng bỏ dở. Vì vậy hãy đảm bảo đặt ra một mốc thời gian để hoàn thành.

Quay lại ví dụ muốn tăng gấp đôi người theo dõi trên TikTok. Bây giờ, bạn đặt thêm thời hạn cho mục tiêu của mình. Chẳng hạn như muốn tăng gấp đôi số người theo dõi TikTok trong vòng 6 tháng. Mục tiêu này hiện đã đáp ứng hoàn toàn mô hình SMART!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.