Lợi ích của việc lên kế hoạch truyền thông

Lập kế hoạch truyền thông là gì?

Lập kế hoạch truyền thông là quy trình các nhà quảng cáo trải qua trước khi mua và chạy quảng cáo nhằm đánh giá hiệu quả và tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI). Đây là bước đầu tiên tối quan trọng trong bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào. Kết quả hữu hình của quy trình lập kế hoạch truyền thông là một tài liệu kế hoạch truyền thông nhằm hướng dẫn chiến dịch quảng cáo của bạn.

Những lợi ích của việc lập kế hoạch truyền thông là gì?

Lập kế hoạch truyền thông đem lại một số lợi ích, bao gồm:

Duy trì tính tổ chức cao hơn trong chiến dịch quảng cáo

Thiết lập và theo dõi ngân sách chiến dịch

Hiểu rõ hơn đối tượng của bạn bằng cách tiến hành nghiên cứu từ trước, từ đó giúp nhắm mục tiêu và phân khúc đối tượng hiệu quả hơn

Nắm vững hơn về những gì các nhà quảng cáo khác đang làm

Có mốc chuẩn để so sánh các chiến dịch quảng cáo trong tương lai

Làm thế nào để tôi xây dựng một kế hoạch truyền thông?

Một kế hoạch truyền thông có 4 yếu tố chính:

Nghiên cứu và phân tích: (Các) đối tượng dự định của bạn, các bên liên quan trong phân khúc thị trường, bài học rút ra từ các chiến dịch trước đó và các thương hiệu tương tự trong danh mục của bạn

Mục tiêu tiếp thị và các chỉ số hiệu suất chính (KPI): Các mục tiêu kinh doanh cùng kết quả chính của bạn và các quy trình phân tích bạn sẽ sử dụng để đánh giá thành công, bao gồm mọi thứ từ tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số mạng xã hội cho đến chi phí mỗi lần nhấp chuột hoặc kết quả

Chiến lược truyền thông: Ngân sách của bạn, phương tiện truyền thông lý tưởng và phương tiện truyền thông cần tránh (cả trả phí và không phải trả phí), thông điệp chính, CTA (Lời kêu gọi hành động), thông số kỹ thuật, giao phẩm và tiến trình

Thực hiện, đánh giá và đo lường: Thời điểm và cách thức bạn sẽ triển khai, theo dõi và đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo

Quy trình lập kế hoạch truyền thông là gì?

Quy trình lập kế hoạch truyền thông tuân theo lộ trình này:

Tiến hành nghiên cứu và phân tích. Tổ chức các cuộc họp với những bên liên quan để thảo luận về các chiến dịch trước đó. Xác định các đối tượng mục tiêu và địa lý.

Xác định các mục tiêu và KPI của bạn. Xác định và đưa chúng vào kế hoạch truyền thông của bạn.

Tạo ngân sách và bảng tính theo dõi ngân sách. Tạo các thông điệp chính và CTA, đồng thời xác định tiến trình và giao phẩm của bạn cùng quy cách. Đưa tất cả những điều này vào kế hoạch truyền thông của bạn. Tiếp cận các kênh truyền thông hoặc thảo luận với các nhà kế hoạch truyền thông trong quá trình thực hiện. Vạch ra những điều bạn sẽ thực hiện và thời điểm bạn thực hiện.

Triển khai và thường xuyên theo dõi chiến dịch quảng cáo của bạn. Hãy lưu ý những gì có hiệu quả và không có hiệu quả nhằm điều chỉnh chiến lược. Thực hiện thử nghiệm A/B nhằm đánh giá xem các tiêu đề hoặc hình ảnh khác nhau có mang lại kết quả tốt hơn hay không. Khi kết thúc chiến dịch quảng cáo, hãy đo lường kết quả cuối cùng xem chiến dịch đã đáp ứng KPI của bạn đến mức nào.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.