Tag Archives: Tấm thấm hút hóa chất

Tấm thấm hút hóa chất

Tấm thấm hút hóa chất

Tấm thấm hút hóa chất được dùng để ứng cứu các sự cố tràn hóa chất. Là giải pháp chống tràn tối ưu và tiết kiệm nhất, có khả năng thấm hút cực kì hiệu quả. Tấm thấm hút hóa chất được thiết kế và sản xuất chuyên dụng dùng cho các sự cố rò […]