Tag Archives: Kính bảo hộ Yamada YS110

Kính bảo hộ Yamada YS110

Kính bảo hộ Yamada YS110

Kính bảo hộ Yamada YS110 là Kính bảo hộ lao động (hay còn gọi Safety Glasses) giúp bảo vệ đôi mắt của người lao động không tiếp xúc với nước hoặc tránh tiếp xúc với hóa chất, bụi, mạt gỗ, mạt sắt … Đặc biệt sản phẩm dành cho những công nhân nhà xưởng với […]