Tag Archives: khẩu trang y tế 4 lớp

Khẩu trang y tế 4 lớp

khau_trang_y_te_4_lop

Từ năm 2020 khi đại dịch COVID bắt đầu tấn công Việt nam, khẩu trang y tế đã được khuyên dùng như một chiếc mặt nạ thiết yếu trong giao tiếp, hạn chế mối nguy hiểm khi tiếp xúc trực tiếp giữa người với người và trong cộng đồng. Người ta tin rằng khẩu trang […]