Tag Archives: Bộ bảo vệ tránh xâm nhập

tấm lọc bụi

Bộ bảo vệ tránh xâm nhập

Một trong con đường lây lan chính của COVID-19 đó là lây qua các giọt bắn từ đường hô hấp và tiếp xúc khi họ nói chuyện, hát, ho, hắt hơi và qua vật trung gian. Vậy nên để bảo vệ cho chính bản thân mình và người xung quanh thì việc lựa chọn những […]