Gần 67.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2019 có gần 67.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Và số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 6 tháng đầu năm nay là hơn 21.000 doanh nghiệp….

Gần 67.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2019.
Thông tin từ Tổng cục Thống kê về hoạt động của doanh nghiệp cho thấy, làn sóng khởi nghiệp tiếp tục là kênh huy động vốn và nâng cao năng lực sản xuất cho nền kinh tế.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019 có gần 67.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số lượng doanh nghiệp đăng ký cao nhất trong 5 năm qua. Nếu tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm, trong 6 tháng đầu năm nay ước tính các doanh nghiệp bổ sung vốn đăng ký cho nền kinh tế gần 2,2 triệu tỷ đồng.
Bên cạnh đó, còn có 21.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng năm nay lên gần 88.600 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 6 tháng đầu năm nay là 21.100 doanh nghiệp, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, nửa đầu năm nay còn có 21.800 doanh nghiệp ngưng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 11.000 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm từ năm 2018, chiếm 50,3% tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; doanh nghiệp thông báo giải thể là 6.400 doanh nghiệp, chiếm 29,6% và 4.400 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, chiếm 20,1%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2019 là 7.800 doanh nghiệp, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo infonet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *