CEO WeFit lý giải nguyên nhân start – up thất bại: Thiếu vốn cũng chết, thừa vốn cũng chưa chắc tồn tại được

Check xem lý do thất bại của các start-up qua lý giải của CEO WeFit Nguyễn Khôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *